Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zaoberá:

Projektovaním priemyselných a iných stavieb

Implementáciou.vyprojektovaných myšlienok do stavieb formou dodávky

Mobilita, ktorá predstavuje možnosť spracovania projektov v anglickom jazyku a účasť na stavbách pre zahraničných investorov